Velkommen til Kåreviksmarka FUS barnehage! Barnehagen med rom for kommunikasjon, leik og eit kreativt mangfold!

Me er inspirerte av Reggio Emilia filosofien, og arbeider for å vere ein barnehage som har fokus på det rike, kompetente og forskande barnet. Ved å ta barna på alvor, gripa deira tankar, idear og opplevingar legg me grunnstein for vidare arbeid og utforming. Me arbeider mykje med å erstatte leiker med ulike materialar. "Barn treng ikkje mange leiker, men mykje å leike med".